Chuẩn bị cho bé đến trường

Bắt đầu đến trường là khoảng thời gian khó khăn nhất với bất kỳ trẻ nào, thậm chí với những trẻ đã từng đến nhà trẻ một thời gian. Bạn có thể giúp con trẻ cảm thấy thoải mái với giai đoạn chuyển tiếp sinh hoạt từ nhà đến trường. Hãy giữ thời gian chuẩn bị cho trẻ là khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái. Ở độ tuổi này, việc học hỏi không thể là bổn phận của trẻ. Bạn không muốn con trẻ có cảm giác mỗi hoạt động là một bài học hoặc mỗi sinh hoạt ngoài trời là một chuyến đi có tính giáo dục.

Làm thế nào để con thoải mái đến trường

0909458440