Lịch sinh hoạt tuần

Lịch sinh hoạt hàng tuần là một công cụ giáo dục cần thiết trong hoạt động nuôi dạy trẻ, nhằm đảm bảo cho các bé tham gia các hoạt động đa dạng để giúp bé phát hiện, phát triển và hoàn thiện thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ và cảm xúc xã hội. Bên cạnh đó, Lịch sinh hoạt còn giúp đảm bảo giờ ăn ngủ cho các bé. Vì thế, căn cứ theo yêu cầu phát triển của từng độ tuổi, nhà trường xây dựng Lịch sinh hoạt với các hoạt động cụ thể cho các bé từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Lịch sinh hoạt Lớp Lá Phong tháng 12/2022

Tài liệu tổng hợp

  • 1. Lịch sinh hoạt tuần 1: 28/11 - 2/12/2022 TẢI VỀ
  • 2. Lịch sinh hoạt tuần 2: 5/12 - 9/12/2022 TẢI VỀ
  • 3. Lịch sinh hoạt tuần 3: 12/12 - 16/12/2022 TẢI VỀ
  • 4. Lịch sinh hoạt tuần 4: 19/12 - 23/12/2022 TẢI VỀ
  • 5. Lịch sinh hoạt tuần 5: 26/12 - 30/12/2022 TẢI VỀ

0909458440