Chương trình

Chương trình Chăm sóc Giáo dục lớp Mẫu giáo tại trường Mầm Non Lá Xanh dành cho tất cả những trẻ 5 tuổi và mang đến môi trường học hỏi giúp trẻ phát triển về trí tuệ, thể chất và tình cảm xã hội phù hơp với lứa tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ.

Lớp Lá Đa (5 – 6 tuổi)

0909458440