Chương trình

Bạn có để ý thấy rằng bé đang trở nên độc lập và tự tin hơn rất nhiều ở tuổi này không? Ở 4-5 tuổi, bé bắt đầu cho thấy mức độ cao hơn của sự tự lập, sự tự kiểm soát và sự sáng tạo. Bé có thể chơi với đồ chơi lâu hơn, thích thú tìm hiểu những điều mới và khi cảm thấy khó chịu, bé đã có thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách tốt hơn. Chương trình chăm sóc giáo dục lớp là Sakê sẽ tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc cho những năm học hỏi khám phá đầu đời của trẻ để chuẩn bị lên Lớp Lá Đa 5 – 6 tuổi.

Lớp Lá Sake (4 – 5 tuổi)

0909458440