Sức khỏe & An toàn

Hiểu rõ tâm tư và các mối quan tâm của phụ huynh về sức khỏe & an toàn của các bé, Mầm non Lá Xanh xin được gửi đến những bài viết đã được Ban cố vấn chuyên môn tham khảo từ các nghiên cứu về trẻ em được công bố trên các đặc san, tạp chí chuyên ngành, tuần báo và nhật báo trong và ngoài nước.

Muốn con không cận thị, hãy đưa bé ra ngoài trời !

0909458440