Phương pháp giáo dục

Với mục đích phát triển cho bé toàn diện về các mặt ngôn ngữ, trí tuệ, nhận thức, thể chất và tình cảm xã hội, trường Mầm Non Lá Xanh kết hợp những tinh hoa ưu việt trong Phương pháp Giáo dục Mầm non theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, cùng hai phương pháp giáo dục tiếp cận nổi tiếng của Ý: Montessori và Reggio Emila.

Phương pháp Reggio Emilia

Phương pháp Reggio Emilia

Phương pháp Montessori

Phương pháp Montessori

Phương pháp chuẩn Việt Nam

Phương pháp chuẩn Việt Nam

0909458440