28 Lịch sinh hoạt hàng tuần

Lịch sinh hoạt tuần

Lịch sinh hoạt hàng tuần là một công cụ giáo dục cần thiết trong hoạt động nuôi dạy trẻ, nhằm đảm bảo cho các bé tham gia các hoạt động đa dạng để giúp bé phát hiện, phát triển và hoàn thiện thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ và cảm xúc xã hội. Bên cạnh đó, Lịch sinh hoạt còn giúp đảm bảo giờ ăn ngủ cho các bé. Vì thế, căn cứ theo yêu cầu phát triển của từng độ tuổi, nhà trường xây dựng Lịch sinh hoạt với các hoạt động cụ thể cho các bé từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Lớp Lá Trúc (12 - 24 tháng tuổi)

Lớp Lá Trúc (12 - 24 tháng tuổi)

Xin mời quý phụ huynh tham khảo lịch sinh hoạt hằng tuần của Lớp Lá Trúc trong file dưới đây

Xem Thêm Chi Tiết
Lớp Lá Cọ (24 - 36 tháng tuổi)

Lớp Lá Cọ (24 - 36 tháng tuổi)

Xin mời quý phụ huynh tham khảo lịch sinh hoạt hằng tuần của Lớp Lá Cọ trong file dưới đây

Xem Thêm Chi Tiết
Lớp Lá Phong (3 - 4 tuổi)

Lớp Lá Phong (3 - 4 tuổi)

Xin mời quý phụ huynh tham khảo lịch sinh hoạt hằng tuần của Lớp Lá Phong trong file dưới đây

Xem Thêm Chi Tiết
Lớp Lá Sake (4 - 5 tuổi)

Lớp Lá Sake (4 - 5 tuổi)

Xin mời quý phụ huynh tham khảo lịch sinh hoạt hằng tuần của Lớp Lá Cọ trong file dưới đây

Xem Thêm Chi Tiết
Lớp Lá Đa (5 - 6 tuổi)

Lớp Lá Đa (5 - 6 tuổi)

Xin mời quý phụ huynh tham khảo lịch sinh hoạt hằng tuần của Lớp Lá Đa trong file dưới đây

Xem Thêm Chi Tiết

0909458440